Home

Voss Taijiquan Lag/Yiquan Voss

Betaling

Medlemskontingenten for 2020 er på kr 1.000, betaling i starten av kalenderåret.

Kontingenten dekker medlemskap i Norges Idrettsforbund gjennom Norges Kampsportforbund, med tilhøyrande forsikring.

Treningsavgifta er i 2020 kr 1.000 for vårhalvåret, kr. 1.200 for hausten, betaling i starten av kvart semester.

Innbetaling til Voss Taijiquan Lag, konto nr. 3480 16 53229.