Home

Voss Taijiquan Lag/Yiquan Voss

Betaling

Medlemskontingenten er på kr 1.000 i året.

Kontingenten dekker medlemskap i Norges Idrettsforbund gjennom Norges Kampsportforbund, avdeling Hordaland, med tilhøyrande forsikring.

Treningsavgifta er kr 1.000 pr. Halvår. For dei som berre trener tai chi er ho kr 500.

Innbetaling til Voss Taijiquan Lag, konto nr. 3480 16 53229.