Home

Voss Taijiquan Lag/Yiquan Voss

Årsmøtet 2019

Årsmøtet vert halde torsdag 7. Februar kl 19:00 på gymnaset.

Treningstider våren 2019

Det er trening i festsalen på Voss gymnas

Treningane er for den faste gruppa.  Tidlegare deltakarar er velkomne til å bli med att. Bruk den nye hovudinngangen og ver ute i god tid.

Open morgontrening ved Vangsvatnet

Treninga vert teken opp att i april 2019.

Trening på Bolstadøyri

Det er trening etter avtale onsdagar kl 19:00 - 20:00

For meir informasjon

kontakt Ivar Vatne