Home

Voss Taijiquan Lag

Årsmøtet 2018

Det vert årsmøte torsdag 8. Februar kl 19:00 på gymnaset.

Treningstider hausten 2017

Måndagstreningane er i gymsalen på Vangen skule, torsdagstreningane i den nye gymnasbygninga, utanfor bilblioteket i andre etasje.

Tai chi-treningane er opne for nye deltakarar.

Kontakt Ivar Vatne for meir informasjon.

Dei opne morgontreningane ved Vangsvatnet vert tekne opp att i april.

Trening på Bolstadøyri

Det er trening på gamleskulen