Home

Voss Taijiquan Lag/Yiquan Voss

Om oss

Voss Taijiquan Lag driv trening i kinesisk kampkunst med helse og velvere som mål.

Laget har eksistert i ulike former og under ulike namn sidan 1998. Etter ein periode med vekslande aktivitet på Voss fekk det ein ny start i 2004. I 2006 blei laget oppteke i Norges Idrettsforbund gjennom Norges Kampsportforbund.

Årsmøtet 24/2 2020 valde dette styret:

Styret peikar ut valnemnd.

Meldingar om endringar og nye hendingar vert gjort kjende på denne websida. Det same gjeld innkalling til årsmøte. Interne meldingar vert sende som e-post.

Les meir om laget i siste godkjende årsmelding.