Home

Voss Taijiquan Lag/Yiquan Voss

Om oss

Voss Taijiquan Lag driv trening i kinesisk kampkunst med helse og velvere som mål.

Laget har eksistert i ulike former og under ulike namn sidan 1998. Etter ein periode med vekslande aktivitet på Voss fekk det ein ny start i 2004. I 2006 blei laget oppteke i Norges Idrettsforbund gjennom Norges Kampsportforbund.

Årsmøtet 8/2 2018 valde dette styret:

Astri Remme er revisor, styret peikar ut valnemnd.

Meldingar om endringar og nye hendingar vert gjort kjende på denne websida. Det same gjeld innkalling til årsmøte. Interne meldingar vert sende som e-post.

Les meir om laget i siste godkjende årsmelding.